Nieuw Wetboek van Koophandel

Na jaren van voorbereidende werkzaamheden is het ontwerp Wetboek van Koophandel ter goedkeuring naar het Turkse parlement gestuurd. Het bestaande wetboek wordt na vijftig jaar op een groot aantal punten bijgesteld. Zo zal het vennootschapsrecht worden aangepast conform de voorschriften van het Europees recht.

Andere belangrijke wetswijzigingen zijn onder meer de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen, de huis-aan-huisverkoop, de verplichting voor iedere rechtspersoon/bedrijf om over een internetsite te beschikken en nieuwe regels met betrekking tot oneerlijke concurrentie.

Bron: Advocatenkantoor Sepers

You May Also Like