G2G-project luchtkwaliteit van start in Turkije

De grote steden van Turkije hebben vooral in de winter te kampen met flinke luchtverontreiniging. De activiteiten in het G2G-project zullenTurkse ambtenaren trainen om actieplannen te maken die de luchtkwaliteit in de grote steden van Turkije zal verbeteren. Als pilot wordt een plan voor Konya opgesteld. Door het ontwikkelen van actieplannen zal de capaciteit bij het Turkse ministerie van Milieu en de plaatselijke overheden om dergelijke plannen op te stellen worden versterkt.

Daarnaast zal het project aandacht besteden aan bewustwording bij het grotere publiek. Daarmee sluit het aan bij een eerder MATRA-project. Het project zal daarnaast ook aansluiting zoeken bij een toekomstig EU-project met betrekking tot de EU-wetgeving voor luchtkwaliteit dat zich zal concentreren op Istanbul.

Het G2G-project (G2G09/TR/7/1) heeft als titel ‘Improving Air Quality Management in Metropolitan Cities’, een budget van 300.000 euro, een looptijd van twee jaar en wordt uitgevoerd door het RIVM.

Bron: NL EVD Innternationaal

Bron: http://www.evd.nl/zoeken/showbouwsteen.asp?bstnum=259702

You May Also Like