Landconsolidatieproject van start in Turkije

Turkije zal in de komende jaren miljoenen hectaren land opnieuw gaan inrichten. Dit zal grote economische, sociale en ecologische gevolgen hebben. Het Turkse ministerie van landbouw, het Turkse equivalent van Rijkswaterstaat en het Turkse kadaster hebben Dienst Landelijk Gebied en het Kadaster gevraagd ondersteuning te bieden bij deze enorme opdracht. Tijdens het G2G09/TR/9/1 project ‘Strengthening of institutional capacity to implement a large multi-level land-consolidation programme’ van twee jaar, met een budget van 300.000 euro, zullen DLG en het kadaster advies en training geven om te komen tot een herziening van het Turkse landinrichtingsbeleid en de praktische uitvoering daarvan. Daarnaast zal ook het kadaster op technisch gebied ondersteund worden.

Bron: NL EVD Internationaal

You May Also Like