Import van rund- en kalfsvlees toegelaten

Turkije mag onder bepaalde voorwaarden weer kalfs- en rundvlees importeren. Het gaat hier om ‘carcass meat’ uit Nederland:

de dieren waarvan het vlees van afkomstig is mogen niet ouder dan dertig maanden zijn;
slachten van de te exporteren dieren moet plaatsvinden onder toezicht van Turkse inspecteurs (op het gebied van halal in veterinaire zaken);
alle dieren, waarvan het vlees geëxporteerd gaat worden, moeten worden getest op BSE.

De exacte eisen voor het certificaat dat voor de export benodigd is worden momenteel nagegaan bij de Turkse autoriteiten.
Naast de strikte veterinaire voorwaarden zijn ook importheffingen ingesteld. De export van levende runderen (slacht, mest en fokvee) is nog niet toegestaan. Hiervoor zal de wetgeving in Turkije l moeten worden aangepast alvorens export kan aanvangen.

Bron: VIP – Veterinair Informatiepunt

Bron: http://www.evd.nl/nieuws/index.asp?bstnum=285864&location=/nieuws/

You May Also Like