Handelsmissie energie Turkije

Het Turkije Instituut organiseert in opdracht van NL EVD Internationaal een handelsmissie naar de kansrijke Zuidoost-Mediterrane regio van Turkije. De missie gaat onder meer naar Gaziantep, Adana-Mersin en de energiehub en haven Ceyhan. Met zijn grote achterland, 3 havens, substantiële landbouwpotentie en functie als energiehub is dit de economisch snelst groeiende regio van Turkije. Naast kastuinbouw, havenontwikkeling, logistiek, energie en bouw zijn er veel kansen in duurzame energie. De regio’s vallen bovendien binnen het aantrekkelijke investeringsprogramma van de Turkse overheid. De missie bezoekt ook een belangrijk energie congres in Ankara bezocht. Naast matchmakingen bedrijfspresentaties, biedt het programma contactmogelijkheden met overheden en een diepgaande oriëntatie op de Turkse energie markt. Deelname staat open voor alle relevante Nederlandse bedrijven. Deelnamekosten bedragen € 950, exclusief reis, verblijf en overige individuele kosten.

Plaats:
Gaziantep, Adana-Mersin, Ceyhan, Ankara.

Organiserende instantie(s):
Turkije Instituut

Inlichtingen bij:
Ali Yazgili
TeL 070 3122090
Email: yazgili@turkije-instituut.nl

Meer informatie:
www.energiekturkije.nl

Deelname:
Direct aanmelden
Aanmelden tot uiterlijk 1 augustus

27-05-2011

Bron: http://www.agentschapnl.nl/agenda/handelsmissie-energie-turkije-11-17-september-2011

You May Also Like