Voormalige CEO Fortis persoonlijk aansprakelijk voor schade beleggers

De Rechtbank Utrecht heeft onlangs geoordeeld dat Fortis (nu Ageas), haar voormalige CEO (Votron) en haar voormalige financiële topman (Mittler) in de periode tussen 22 mei en 26 juni 2008 meerdere malen onjuiste en misleidende informatie openbaar hebben gemaakt over de solvabiliteit van de onderneming. Daarmee is onrechtmatig gehandeld ten opzichte van beleggers en dienen Fortis, haar voormalige CEO en financiële topman de dientengevolge geleden schade te vergoeden.

Volgens de advocaten van de beleggers, mr. Yusuf Ersoy en mr. Hendrik Jan Bos, is de uitspraak van de Rechtbank zeer bijzonder, omdat naast Fortis ook haar voormalige CEO en financiële topman persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schade van de beleggers.

Bron: http://www.bos-partners.nl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=4&Itemid=11

You May Also Like