7.5 C
Alba Iulia
maandag, december 4, 2023
No menu items!

Turkije-missie levert drie deals op

zakeninturkije
Aenean volutpat elit purus. Suspendisse potenti. Cras eu pharetra felis, in lobortis erat. Pellentesque vel felis felis. Integer viverra, orci id suscipit eleifend,

De eco­no­mi­sche pro­mo­toer van Flan­ders In­vest­ment & Trade en der­tig Vlaam­se on­der­ne­min­gen die onder lei­ding van mi­nis­ter-pre­si­dent Kris Pee­ters de voor­bije twee dagen Tur­kije aan­deed, le­ver­de al drie in­ves­te­rings­con­trac­ten op. Dat kon­dig­de Pee­ters samen met Koen Al­laert, CEO van FIT, woens­dag aan in Is­tan­boel als af­slui­ter van de mis­sie. Klin­ken­de be­dra­gen vie­len wel­is­waar nog niet.
Het tech­no­lo­gie­fonds Hum­ming­bird gaat in­ves­te­ren in het Turk­se IT-be­drijf Di­gi­touch, een le­ve­ran­cier van on­li­n­e­dien­sten. Hum­ming­bird is het gees­tes­kind van Ba­rend Van den Bran­de, zoon van voor­ma­lig mi­nis­ter-pre­si­dent Luc Van den Bran­de, en Frank Maene. Het is al het derde fonds van de twee, dat voor­lo­pig start met 6,1 mil­joen euro, maar als doel heeft om 60 mil­joen op te halen.
‘Tur­kije is een jonge markt die ge­pas­si­o­neerd is door tech­no­lo­gie, maar durf­ka­pi­taal ont­breekt er. Daar lig­gen dus kan­sen’, aldus Maene. ‘Tur­kije is het derde groot­ste land op Fa­cebook en vol­gens VISA het derde land in Eu­ro­pa voor on­li­ne be­taal­trans­ac­ties.’
Het Leu­ven­se Best, spe­ci­a­list in sor­teer­ma­chi­nes, te­ken­de een over­een­komst voor de op­start van ac­ti­vi­tei­ten in Tur­kije die uit­ein­de­lijk moe­ten lei­den tot op­rich­ting van een fa­briek in het land. Voor de on­der­ne­ming met een omzet van 60 mil­joen euro zijn het niet de eer­ste stap­pen in Tur­kije. Best is al ac­tief als sor­teer­der in de voe­dings­sec­tor, maar gaat nu ook zijn kans in non-food.
De derde deal werd be­klon­ken door het Gent­se MIPS, dat soft­wa­re ont­wik­kelt voor kli­ni­sche labo’s. ‘We wil­len gra­nen mee­pik­ken op de groei­mark­ten en Tur­kije kwam er voor onze niche het best uit’, zegt CEO John Lebon.’ MIPS be­treedt de Turk­se markt via een lo­ka­le part­ner. FIT-CEO Koen Al­laert be­loof­de ook de Tur­kije een land wordt dat in de toe­komst spe­ci­a­le aan­dacht van zijn agent­schap zal krij­gen. ‘We zijn aan­we­zig in meer dan 90 pos­ten in ver­schil­len­de lan­den, en moe­ten dus onze aan­dacht ver­de­len en regio’s kie­zen waar­in we extra ge­lo­ven. Tur­kije hoort daar zeker bij.’
Bron: http://www.tijd.be/nieuws/politiek_-_economie_belgie/Turkije-missie_levert_drie_deals_op.8925978-3137.art?ckc=1

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here