7.5 C
Alba Iulia
maandag, december 4, 2023
No menu items!

Turks woonzorgcomplex in Gageldonk

zakeninturkije
Aenean volutpat elit purus. Suspendisse potenti. Cras eu pharetra felis, in lobortis erat. Pellentesque vel felis felis. Integer viverra, orci id suscipit eleifend,

In de Bergse wijk Gageldonk-West komt een woonzorgcomplex voor ouderen van Turkse afkomst. Dat hebben zorginstelling tanteLouiseVivensis, corporatie Wonen West Brabant en de Stichting Fidan gisteren be­kendgemaakt.
Het ‘ kleinschalig complex’ gaat waarschijnlijk plaats bieden aan 24 seniorenappartementen en zes zorgwoningen. De exacte plaats is afhankelijk van de herinrichting van de wijk, die de komende jaren plaatsheeft. De initiatiefnemers ho­pen dat de eerste bewoners er over drie à vier jaar in kunnen.
Een symposium eind vorig jaar vormde de aanzet tot deze eerste ‘allochtonenwoongroep’. Daar bleek dat de zorg oudere Bergena­ren van buitenlandse komaf nau­welijks bereikt. Volgens tanteLoui­se­topman Jef Pelgrims is nu wel genoeg onderzocht en is het tijd voor actie. De pas opgerichte stich­ting Fidan (Turks voor ‘stekje’) gaat helpen Turkse senioren erbij te betrekken. „ Als je het vraagt, zeggen Turkse ouderen dat ze het liefs terug willen naar Turkije, mét hun kleinkinderen”, zegt Fi­dan- voorzitter Celil Çoban. „ Meer een romantische wensdroom dan een reëel streven. En inwonen bij je kinderen, die dan voor je zor­gen, dat is ook bij de Turken verle­den tijd.”
Pelgrims ziet een apart wooncen­trum voor Turken niet als etnisch onderscheid maken. „Het gaat er­om dat mensen met een bepaalde levensstijl graag samenleven met gelijkgestemden. Dat is niet nieuw, we doen dat in Residentie Moer­mont ook. Daar zetten we de Ha­zes- fans ook niet bij de Bach-lief­hebbers. In de rest van Nederland is dit overigens al best gebruikelijk. En van oudsher zijn er altijd apar­te tehuizen voor joodse of gerefor­meerde mensen geweest.”
Ook Çoban vindt niet dat een Turks ouderencomplex integratie van een bevolkingsgroep tegen­gaat. „Integendeel. Nú leven veel Turkse ouderen juist nog geïso­leerd. Straks komen ze in contact met allerlei anderen: zorgverleners bijvoorbeeld.” Een uitzonderings­positie biedt het niet, bezweren beiden: net als bewoners van be­staande woonzorgcomplexen gaan de senioren gewoon huur betalen en gelden dezelfde eisen voor zorg.
Pelgrims zegt dat in de toekomst misschien ook kleinschalige woon­zorgcomplexen voor Marokkanen of andere specifieke doelgroepen verrijzen. „ Maar ook voor gewone Krabben blijven we voorzieningen bieden. Dit past in ons beleid om zorgbehoevende ouderen in hun eigen omgeving te laten wonen.”
‘Turkse senior heeft andere wensen voor keuken, balkon of logeerkamer’
Wat een senio­rencomplex voor Turken (zoals er straks een komt in Gageldonk-West) anders maakt dan een voor autochtone Nederlanders? Niet dat er een gebedsruimte in zit, weet Jef Pelgrims van tanteLouise-Vivensis intussen.
„ Al kan het best dat die er komt”, zegt de Vlaamse bestuurder. „ Maar steeds blijkt dat veel allochtonen andere wensen hebben voor bij­voorbeeld keuken, logeerkamer of balkon. Die ruimten spelen een an­dere rol dan bij Nederlanders, die soms weer meer belang hechten aan een tuin. Waarom zouden we daarin niet meegaan? Je zorgt er wél voor dat mensen zich een stuk meer thuisvoelen. Dat willen we tenslotte voor ál onze cliënten.”
Pelgrims en de mensen van Stich­ting Fidan zagen bij werkbezoeken aan soortgelijke initiatieven elders in het land hoe het wel en niet goed kan gaan. „In Deventer is het volledig mislukt”, herinnert Fidan­voorzitter Cecil Çoban zich. „Dat lag om te beginnen aan het ge­bouw, dat een gevangenisachtige sfeer had. Maar in Den Haag von­den we een perfect geslaagde wooneenheid, waar mensen met heel veel plezier verbleven.”
Behalve verschillen in gewoonten en gebruiken, vormt taal een be­langrijk obstakel, weet ook Çoban. „ Juist onder de oudste generatie al­lochtonen zijn veel mensen de Ne­derlandse taal niet machtig. En dat gaat ook niet meer lukken.”
Pelgrims verwacht daarbij veel van nieuwe personeelsinstroom. „We hebben een interne opleidings­groep met allochtonen – ook al omdat we te weinig mensen van buitenlandse komaf in ons perso­neelsbestand hadden. Wij leren ze hoe je een steriel een wond ver­zorgt, zij leren ons wat over ande­re bevolkingsgroepen. En zullen soms letterlijk moeten vertalen.”
Dat wil weer niet zeggen dat in de Turkse woongroep enkel Turkse verzorgenden gaan werken, en in een toekomstig Marokkaans com­plex alleen Marokkaanse mensen, benadrukt Pelgrims. „Dat moet door elkaar gaan lopen, ook dan le­ren we van elkaar.”
Voor 19 november staat een infor­matieavond gepland, waarop Wo­nenWest- Brabant, tanteLouise-Vi­vensis en Fidan uitleg gaan geven aan zo veel mogelijk Turkse Berge­naren. „ Blijkt dan dat er te weinig animo is, dan is het heel simpel: de stekker eruit. Hoe jammer dat ook zou zijn, we bouwen alleen als er echt behoefte aan is.”
Bron: BN/DeStem d.d. 11 november 2010

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here